01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Проект "Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда в община Долни Дъбник"

Печат
Публикуване

     

      Община Долни Дъбник стартира на 01.12.2015 г. изпълнение на ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0108-C001 „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда в община Долни Дъбник", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 459 784,26 лв. Продължителността на проекта е 21 месеца.
           Териториалният обхват на реализация на проекта е гр. Долни Дъбник и всички съставни на общината села: Горни Дъбник, Крушовица, Садовец, Бъркач, Петърница и Градина.

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Проект "Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда в община Долни Дъбник". Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free