01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Проект на програма за управление на дейностите по отпадъците 2016 - 2020

Печат
Публикуване

Община Долни Дъбник предоставя възможност на всички заинтересовани лица да направят своите предложения и изразят мнение по проект на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Долни Дъбник.

Разработването на проекта на Програмата и приемането и се извършват съобразно разпоредбите на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Предложения и становища по проекта на програмата се приемат в 30-дневен срок от публикуване на настоящата обява всеки работен ден от 8.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа в „Центъра за услуги и информация” в сградата на  Община Долни Дъбник, адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Проект на програма за управление на дейностите по отпадъците 2016 - 2020. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free