01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Проект „Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Печат
Публикуване

05.01.2009 г.

         През ноември 2008 г. с Решение № 25 /10.11.2008 г. на ръководителя на управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Община Долни Дъбник беше избрана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.” Община Долни Дъбник кандидатства с проект „Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на  Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за населените места от Община Долни Дъбник с над 2 000 екв. жители - гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник.” на стойност 1 159 650 лв. и период на изпълнение 18 месеца. Настоящото проектно предложение е внесено в Министерство на околната среда и водите с Вх. № 58131-61-61 от 08.05.2008 г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Проект „Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free