Пробно гласуване за машинен вот

Печат
Публикуване

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 11.07.2021г., уведомяваме гражданите на общината, че на 03.07.2021г. /събота/ от 9 до 17 часа в сградата на Общинска администрация Долни Дъбник, ще бъде инсталирано специализирано устройство за машинно гласуване. Всеки желаещ, може да направи пробно гласуване за машинен вот.