ИЗГРАЖДАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ – ПАРК, В ГРАД ДОЛНИ ДЪБНИК“.

Печат
Публикуване