Заповед за места за обявяване на избирателни списъци

Печат
Публикуване

ДОКУМЕНТАЦИЯ