Телефонен указател

Печат
Публикуване

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

ул. "ХРИСТО ЯНЧЕВ" №59

тел. 06514 24 45

факс 06514 2070

email : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Център за услуги и информация тел. 06514/25 04

 

 

 

КМЕТ – ИВАН ВЕТОВ

сл.тел. 06514/ 24-45

факс: 06514/20-70

ЗАМ.КМЕТ – ЛИЛИЯ ПЕЙЧЕВА

сл.тел. 06514/24-47, 0878657113

 

ЗАМ.КМЕТ – РАДОСЛАВ ТОДОРОВ

сл.тел. 06514/23-93, 0878238816

 

СЕКРЕТАР –

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

МАРГАРИТА СТОЙЧЕВА

сл.тел.  06514/23-84

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

МАЯ ТОНОВА

сл.тел. 06514/23-52

 

ГЛ.ЕКСПЕРТ “ИНФ.ОБСЛУЖВАНЕ И КОМУНИКАЦИИ”

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ  

сл.тел. 06514/33-51

 

ГЛ.ЕКСПЕРТ “ГРАО”

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА

сл.тел. 06514/24-45

 

МЛ.ЕКСПЕРТ "ГРАО"

ИВАНА БОРИСОВА

сл.тел. 06514/24-45

 

СТ.ЕКСПЕРТ”АОЗИ”

ДИАНА ТОДОРОВА

сл. тел. 06514/24-45

 

ГЛ.ЕКСПЕРТ. “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

НЕЛКА ГЕТОВА

сл.тел. 06514/20-94

 

ГЛ.СПЕЦ. “ОБРЕДНИ И НОТАРИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

КРАСИМИРА НИКОЛОВА

сл.тел. 06514/20-94

 

СТ.ЕКСПЕРТ “ОРГ.ДЕЙНОСТ” - ХРИСТИНА ХРИСТОВА

сл.тел. 06514/24-45

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ“

ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА

сл.тел. 06514/20-52, 0878657128  

 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

ВАЛЯ ГРУЕВА

сл.тел. 06514/20-52, 0878657114  

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЦАНКО ВАСИЛЕВ

сл.тел. 06514/25-86

 

СТ.ЕКСПЕРТ  „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

СИЛВИЯ ВЪЛОВА

сл.тел. 06514/20-52 

 

 

СТ.ЕКСПЕРТ  „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

НЕВЕНА ВОДЕНИЧАРОВА

сл.тел. 06514/20-52  

 

ГЛ.ЕКСПЕРТ „БЮДЖЕТ И ТРЗ”

МИЛЕНА ПЕЛОВА

сл.тел. 06514/25-86

 

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

КАТЯ СТОЯНОВА

сл.тел. 06514/25-86  

 

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

МИЛЕНА ВЕЛЕВА - ИВАНОВА

сл.тел. 06514/25-86  

 

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ

ИВЕЛИНА МАРИНОВА

сл.тел. 06514/25-86

 

СТ.СПЕЦИАЛИСТ „ТРЗ”

ИЛИЙКА ИЧЕВСКА

сл.тел. 06514/23-25

 

ГЛ.ЕКСПЕРТ„МЕСТНИ ПРИХОДИ”

БОРИСЛАВ КОСТОВ

сл.тел. 06514/24-05

 

ГЛ.ИНСПЕКТОР  МЕСТНИ ПРИХОДИ

КАЛИН КРЪСТЕВ

сл.тел. 06514/25 04

 

СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ИЛИЯНА КРЪСТЕВА

сл.тел. 06514/24-05

 

СТ.ЕКСПЕРТ "МЕСТНИ ПРИХОДИ"

ИСКРА ИВАНОВА

сл.тел. 06514/24-45

 

ГЛ.СПЕЦ. “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

ТОДОР ЙОРДАНОВ 

сл.тел. 06514/24-54

 

ДОМАКИН

ИВАЙЛО НИКОЛОВ

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УТ”

сл.тел. 06514/23-41

 

ГЛ.ЕКСПЕРТ “КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО”

ДИМИТЪР ХРИСТОВ

сл.тел. 06514/23-41

 

 

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

 

сл.тел.06514/23-41

 

ГЛ.ЕКСПЕРТ “ЕКОЛОГИЯ”

ВЕСЕЛКА МИЛЕНКОВА

сл.тел. 06514/23-41

 

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

ТОШО СТАНЕВ

сл.тел. 06514/23-41

 

ГЛ.ЕКСПЕРТ “ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИ”

НИКОЛАЙ ВЕТОВ

сл.тел. 06514/23-41

 

МЛ.ЕКСПЕРТ "ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИ"

 ГАБРИЕЛА ХАРАЛАМПИЕВА

 

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ “ТСУ”

НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА

сл.тел. 06514/23-41

 

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ “ТСУ”

ВЕНЕРА ДИМИТРОВА

сл.тел. 06514/23-41

 

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ “ТСУ”

 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ

 

сл.тел. 06514/23-41

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

 

 

ГЛ.ЕКСПЕРТ “ПРОСВЕТА, КУЛТУРА И СПОРТ”

БИЛЯНА РАЛЧЕВА

сл.тел. 

 

СЕКРЕТАР НА „МКБППМН”

МАРГАРИТА ХРИСТОВА

сл.тел. 

 

СТ.ЕКСПЕРТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

ХРИСТИЯНА НЕНКОВА

сл.тел. 

 

СТ.ЕКСПЕРТ “ОМПГЗ”

ИВАЙЛО НИКОЛОВ

 сл.тел. 06514/25-26, 0878657138

 

СТ.ЕКСПЕРТ “ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО”

ТОНИ КОСТАДИНОВ

сл.тел. 06514/24-54

 

ЮРИСТКОНСУЛТ 

МАРИЯ ИВАНОВА

сл.тел. 06514/24-54

 

КМЕТСТВА В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

 С. ГРАДИНА

КМЕТ - МАРИН ПЕТРОВ

сл.тел. 0879597702

 

СТ.СПЕЦ.”ОРГ.ДЕЙНОСТ” 

ЦАРИНА ЦВЕТКОВА

сл.тел. 063567/264

 

СТ.СПЕЦ. „ИЗПЪЛНИТЕЛ БЮДЖЕТ”

ИВАЛИНА ХРИСТОВА - 0887462863

сл.тел.  и факс 06537/222

 

С. ПЕТЪРНИЦА

 

КМЕТ – ЙОНКО ДАНОВ

сл.тел. и факс 06524/21-64, 0878657118

 

СТ.СПЕЦ. „ОРГ.ДЕЙНОСТ” 

ПЛАМЕН ПЕТРОВ

сл.тел. 06524/21-64

 

СТ.СПЕЦ. „ИЗПЪЛНИТЕЛ БЮДЖЕТ”

МИГЛЕНА ГЕТОВА

сл. тел. 06524/22-71

 

СТ.СПЕЦ. „ГРАО”

ВАЛЯ НИКОЛОВА

сл. тел. 06524/22-59, 0878436093

 

С. БЪРКАЧ

 

КМЕТ - НАКО ДАНЧЕВ

сл.тел.  0878657119

 

СТ.СПЕЦ.”ОРГ.ДЕЙНОСТ” 

МАРИАНА МАРИНОВА

сл.тел. 

 

СТ.СПЕЦ. „ИЗПЪЛНИТЕЛ БЮДЖЕТ”

ИЛИЯНА КРЪСТЕВА

сл. тел.  и факс 06525/2274

 

С. КРУШОВИЦА

 

КМЕТ – МЕТОДИ НЕДЯЛКОВ

сл.тел. 0878657122

 

СТ.СПЕЦ. „ОРГ.ДЕЙНОСТ” 

СТЕФАН ПЕТРОВ

сл.тел. 

 

СТ.СПЕЦ. „ИЗПЪЛНИТЕЛ БЮДЖЕТ”

 ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

сл.тел. и факс 06523/23-74

 

СТ.СПЕЦИАЛИСТ „ГРАО”

ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

сл.тел. 06523/24-08

 

С. САДОВЕЦ

 

КМЕТ – ИВАН РАНГЕЛОВ

сл.тел. 06521/22-90, 0878657149

 

СТ.СПЕЦ. „ОРГ.ДЕЙНОСТ”

СНЕЖАНА ТОДОРОВА ВЪТКОВА

сл.тел.06521/21-73

 

СТ.СПЕЦ. „ИЗПЪЛНИТЕЛ БЮДЖЕТ”

БЕНКА ГЕОРГИЕВА

сл.тел. 06521/22-47

 

СТ.СПЕЦ. „ГРАО”

ВАЛЕНТИНА НЕДКОВА ИВАНОВА

сл.тел.  и факс 06521/21-73

 

С. ГОРНИ ДЪБНИК

 

КМЕТ – ВАСИЛ НЕДКОВ

сл.тел. 06512/23-25, 0878657125

 

СТ.СПЕЦ. „ОРГ.ДЕЙНОСТ”

ПЛАМЕН СТОЯНОВ

сл.тел. 06512/23-20

 

СТ.СПЕЦ. „ИЗПЪЛНИТЕЛ БЮДЖЕТ”

АНИ СПАСОВА

сл.тел. 06512/23-15

 

СТ.СПЕЦ.  „ГРАО”

ЛАЗАРИНКА КАЦАРСКА

сл.тел. 06512/24-23