01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Покана за пресконференция 14.09.2011

Печат
Публикуване

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

 

          Борислав Станимиров – Кмет на Община Долни Дъбник – бенефициент по проект „Корекция на река Петърнишка бара в Градина”, Договор №BG161PO001/1.4-06/2010/037, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Регионално развитие2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, изпълняван от Община Долни Дъбник, има удоволствието да Ви покани на пресконференция по случай стартиране на Проекта.

 

Очаквам Ви на

15 септември 2011 г. (четвъртък) от 14,00 часав зала „Илия Бешков” в сградата на

Община Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59

 

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към

арх.Тошо Станев  – ръководител на проекта - тел.: 06514/23-41.

 

 

С уважение,

БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ

    КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Покана за пресконференция 14.09.2011. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free