01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Във връзка с проект“Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на Община Долни Дъбник”

Печат
Публикуване

На 25.11.2011 г. с водосвет бе отбелязан краят на ремонта за саниране на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в село Петърница, което е едно от училищата включени в проектПрилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на Община Долни Дъбник”, Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-09/2010/016, по Оперативна програма “Регионално развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, ОПЕРАЦИЯ 1.1 „Социална инфраструктура”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 Макар, че денят беше студен, празнично настроение не липсваше. Малчуганите благодариха от сърце на представителите на общинското ръководство и изпълнителя на проекта за обновеното училище с кратка литературно – музикална програма. Господин Станимиров – Кмет на Община Долни Дъбник, поздрави присъстващите и пожела на учениците здраве и постигане на високи успехи в ученето, след което преряза празничната лента и лисна менчето с вода, та да ни върви като по вода.

Гостите имаха възможност не само да се порадват на фасадата на красивото училище, а и да го разгледат отвътре.

 Учителите, работещи в училището и учениците, които се учат в него се надяват, че в лицето на местната и общинската власт, на Оперативна програма „Регионално развитие” и Европейски фонд за регионално развитие виждат и ще виждат партньори, милеещи за децата и тяхното образование и това няма да е единствената подадена приятелска ръка.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Във връзка с проект“Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на Община Долни Дъбник”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free