01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Покана по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на община Долни Дъбник”

Печат
Публикуване

П О К А Н А

 

Уважаеми дами и господа,

Борислав Станимиров – Кмет на Община Долни Дъбник – бенефициент по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на община Долни Дъбник”, Договор №BG161PO001/1.1-09/2010/016, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Регионално развитие2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, изпълняван от Община Долни Дъбник, има удоволствието да Ви покани на пресконференция по случай стартиране на Проекта.

Очаквам Ви на

25 май 2011 г. (сряда) от 10,00 часав зала „Илия Бешков” в сградата на

Община Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59

 

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към

инж. Димитър Христов – ръководител на проекта - тел.: 06514/23-41.

 

 

С уважение,

БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Покана по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на община Долни Дъбник”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free