01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0062 „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК”

Печат
Публикуване

ОП-0062 „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В гр. ДОЛНИ ДЪБНИК”

 

 

1. Уникален номер на поръчката в АОП – 01071-2020-0003         Дата 12.06.2020 г.

 2. Решение за откриване на процедура                                        Дата 12.06.2020 г.

 3. Обявление за поръчка                                                                   Дата 12.06.2020 г.

 4. Документация за участие                                                             Дата 12.06.2020 г.

 5. Техническа спецификация                                                          Дата 12.06.2020 г.

 6. Проект на договор                                                                           Дата 12.06.2020 г.

 7. еЕЕДОП                                                                                               Дата 12.06.2020 г.

 8. Образци към документация                                                          Дата 12.06.2020 г.

 9. Отговор на запитване                                                                      Дата 29.06.2020г.

10. Протокол №1                                                                                    Дата 08.09.2020г.

11. Протокол №2                                                                                    Дата 21.09.2020г.

12. Съобщение за отваряне на ценови оферти                              Дата 21.09.2020г.

13. Протокол №3                                                                                   Дата 01.10.2020г.

14. Протокол-по чл.181, ал.1, т.4 от ЗОП-определяне изпълнител  Дата 06.10.2020г.

15. Решение №359/06.10.2020 за избор на изпълнител                      Дата 06.10.2020г.

16. Дотовор                                                                                              Дата 30.10.2020г.

17. Обявление за възложена поръчка                                               Дата 05.11.2020г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0062 „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free