01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0059 с предмет: „Текущ ремонт на улична мрежа в община Долни Дъбник през 2020 г.: Текущ ремонт на улична мрежа с.Бъркач ; Текущ ремонт на улична мрежа с.Градина; Текущ ремонт на улична мрежа с.Горни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа гр.Долни Дъбник

Печат
Публикуване

ОП-0059 С ПРЕДМЕТ:

„Текущ ремонт на улична мрежа в община Долни Дъбник през 2020 г.: Текущ ремонт на улична мрежа с.Бъркач ; Текущ ремонт на улична мрежа с.Градина; Текущ ремонт на улична мрежа с.Горни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа гр.Долни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа с.Крушовица; Текущ ремонт на улична мрежа с.Петърница; Текущ ремонт на улична мрежа с.Садовец”

Обект на обществената поръчка: строителство

Вид процедура: събиране на оферти с обява -  чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3, т. 1 от ЗОП        Дата 03.06.2020г.

2. Информация за публикувана в профила на купувача  за обществена поръчка на стойност  по чл.20, ал. 3, т. 1 от ЗОП    

 3. Техническа спецификация                                                                                Дата 03.06.2020г.

 4.Документация за участие                                                                                   Дата 03.06.2020г.

5.Приложения към документацията за участие                                                   Дата 03.06.2020г.

6.еЕЕДОП                                                                                                                Дата 03.06.2020г. 

 

7. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти            Дата 16.06.2020г.

 

8. Обявяване на място, дата и час на отваряне на получените оферти     Дата 16.06.2020г.

9. Протокол                                                                                            Дата  29.07.2020г.

10. Договор и приложения                                                               Дата 14.08.2020г.

 

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0059 с предмет: „Текущ ремонт на улична мрежа в община Долни Дъбник през 2020 г.: Текущ ремонт на улична мрежа с.Бъркач ; Текущ ремонт на улична мрежа с.Градина; Текущ ремонт на улична мрежа с.Горни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа гр.Долни Дъбник. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free