01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП - 0054 - "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК "

Печат
Публикуване

ОП-0054 - „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК" –
ПЪРВИ ЕТАП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА С. ГОРНИ ДЪБНИК" / 17 БРОЯ УЛИЦИ С ОБЩА ДЪЛЖИНА 6 067 М/, ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,
В 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ / 6 ЛОТА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1/ЛОТ №1 – ул. „Садовска", ул. от т. В1 до т. В4, „Ал. Стамболийски", „Вит", „Вл. Заимов" и „Вл. Ил. Ленин" - от Гл. клон I от ОК 187 /шахта/ до ОК 61;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2/ЛОТ №2 – ул. „Георги Г. Деж", „Бузлуджа", „Лазар Станев" и ул. „Георги Димитров" - Гл. клон III от ОК 22 до ОК 49;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3/ЛОТ № 3 – ул. „Вл. Ил. Ленин", „Георги Димитров" - Гл. клон V от ОК 105 до ОК 22;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4/ЛОТ №4 – ул. „Вл. Заимов", „Църковна", „Петко Славейков", „Христо Смирненски", „Стефан Караджа" - второстепенни клонове 9, 10, 11, 11а и 13;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5/ЛОТ №5 – ул. „Вл. Заимов", „Лазар Станев", „Петко Славейков", „Хаджи Димитър", „Христо Смирненски" - второстепенни клонове 68, 69, 70, 73 и 76;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6/ЛОТ №6 – ул. „Хаджи Димитър", „Вл. Ил. Ленин", „Давид Даскала", „Христо Смирненски" - второстепенни клонове 78, 91, 93 и 95.

Обект на обществената поръчка: строителство

Вид процедура: публично състезание - чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

1. Уникален номер на поръчката в АОП 01071 – 2019 – 0001 Дата 07.10.2019г.
2. Решение за откриване на поръчката                                      Дата 07.10.2019г.
3. Обявление на поръчката                                                           Дата 07.10.2019г.
4. Документация за участие                                                         Дата 07.10.2019г.
5. еЕЕДОП                                                                                        Дата 07.10.2019г,
6. Приложения към Документацията за участие                   Дата 07.10.2019г.
7. КСС по Обособени позиции/ЛОТОВЕ от №1 до №6       Дата 07.10.2019г.
8. Работен инвестиционен проект                                             Дата 07.10.2019г.

9. Писмени разяснения                                                                Дата 17.10.2019г.

10. Писмини разяснения                                                            Дата 18.10.2019 г.

11. Протокол №1                                                                          Дата 02.01.2020г.

12. Заповед за прекратяване на процедура                          Дата 03.01.2020г.

13. Обявление за прекратяване на процедура                   Дата 07.01.2020г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП - 0054 - "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК ". Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free