01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0053 с предмет: „РЕМОНТ ГОЛЯМ САЛОН КУЛТУРЕН ДОМ ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК“

Печат
Публикуване

ОП-0053с предмет: „РЕМОНТ ГОЛЯМ САЛОН КУЛТУРЕН ДОМ ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК“

Обект на обществената поръчка: строителство

Предмет на обществената поръчка: „РЕМОНТ ГОЛЯМ САЛОН КУЛТУРЕН ДОМ ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК“

Вид процедура: събиране на оферти с обява - чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3, т. 1 от ЗОП                   Дата 09.08.2019г.

2. Информация за публикувана в профила на купувача обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3, т. 1 от ЗОП                         Дата 09.08.2019г.

3.Документация за участие                          Дата 09.08.2019г.

4.Приложения към документацията за участие        Дата 09.08.2019г.

5.еЕЕДОП                                                         Дата 09.08.2019г.

6. Протокол                                                             Дата  04.09.2019г.

7. Договор и приложения                           Дата 19.09.2019г.

                                                                                            

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0053 с предмет: „РЕМОНТ ГОЛЯМ САЛОН КУЛТУРЕН ДОМ ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК“. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free