01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Публична покана с уникален код в РОП 9024658 14.01.2014

Печат
Публикуване

„Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Долни Дъбник в областта на енергийната ефективност и опазване на околната среда. Разработване на програма за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници . Разработване на План за развитие на община Долни Дъбник 2014-2020 г”

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Публична покана с уникален код в РОП 9024658 14.01.2014. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free