01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“

Печат
Публикуване

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“

ПЪРВИ ЕТАП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА С. ГОРНИ ДЪБНИК” / 17 БРОЯ УЛИЦИ С ОБЩА ДЪЛЖИНА 6 067 М/, ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,

В 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ / 6 ЛОТА

  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1/ЛОТ №1 – ул. „Садовска”, ул. от т. В1 до т. В4, „Ал. Стамболийски“, „Вит“, „Вл. Заимов“ и „Вл. Ил. Ленин“ - от Гл. клон I от ОК 187 /шахта/ до ОК 61;
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2/ЛОТ №2 – ул. „Георги Г. Деж“, „Бузлуджа“, „Лазар Станев“ и ул. „Георги Димитров” - Гл. клон III от ОК 22 до ОК 49;
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3/ЛОТ № 3 – ул. „Вл. Ил. Ленин“, „Георги Димитров“ - Гл. клон V от ОК 105 до ОК 22;
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4/ЛОТ №4 – ул. „Вл. Заимов“, „Църковна”, „Петко Славейков“, „Христо Смирненски“, „Стефан Караджа“ - второстепенни клонове 9, 10, 11, 11а и 13;
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5/ЛОТ №5 – ул. „Вл. Заимов“, „Лазар Станев“, „Петко Славейков“, „Хаджи Димитър“, „Христо Смирненски“ - второстепенни клонове 68, 69, 70, 73 и 76;
  • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6/ЛОТ №6 – ул. „Хаджи Димитър“, „Вл. Ил. Ленин“, „Давид Даскала“, „Христо Смирненски“ - второстепенни клонове 78, 91, 93 и 95.

Офертата да ни бъде изпратена лично /упълномощен представител/ или по пощата с обратна разписка в срок не по-късно от 17.00 часа на 26.07.2019 г. на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" № 59 в „Център за услуги и информация".

 

1. ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА      Дата 18.07.2019г.

2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ                    Дата 18.07.2019г.

3. КСС ОТ 1 ДО 6 ЛОТ                                                Дата 18.07.2019г.

4. ЗАПОВЕД ЗА КОМИСИЯ                                     Дата 30.7.2019г.

5. ОФЕРТИ                                                                   Дата 07.08.2019г.

6. ПРОТОКОЛ                                                             Дата 07.08.2019г.

7. ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ                                Дата 07.08.2019г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free