01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Публична покана с уникален код в РОП9012113

Печат
Публикуване

„Изпълнение на СМР за сградата – общинска собственост използвана от Кметство Петърница и Читалище „Прочит – 1925”, село Петърница по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Кметство Петърница” финансирана от Национален доверителен екофонд”

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Публична покана с уникален код в РОП9012113. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free