01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0052 с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ПРЕЗ 2019 Г.: ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. БЪРКАЧ ; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГРАДИНА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГОРНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ

Печат
Публикуване

ОП-0052 с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ПРЕЗ 2019 Г.: ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. БЪРКАЧ ; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГРАДИНА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГОРНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. КРУШОВИЦА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ПЕТЪРНИЦА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. САДОВЕЦ”

Обект на обществената поръчка: строителство

Предмет на обществената поръчка: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ПРЕЗ 2019 Г.: ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. БЪРКАЧ ; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГРАДИНА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГОРНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. КРУШОВИЦА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ПЕТЪРНИЦА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. САДОВЕЦ”

 

Вид процедура: събиране на оферти с обява - чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3, т. 1 от ЗОП               Дата 08.05.2019г.

2. Информация за публикувана в профила на куповача за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3, т. 1 от ЗОП                                                                                                 Дата 08.05.2019г.

3.Документация за участие                                                                                     Дата 08.05.2019г.

4.Приложения към документацията за участие                                                    Дата 08.05.2019г.

5.еЕЕДОП                                                                          Дата 08.05.2019г.        

6. Обявление за удължаване на срока                       Дата 21.05.2019 г.

7. Обявление за дата, час и място за отваряне на офертите    Дата  21.05.2019г.         

8. Протокол на комисията    Дата  13.06.2019г.                 

9. Договор и приложения     Дата  27.06.2019г.                                                        

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0052 с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ПРЕЗ 2019 Г.: ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. БЪРКАЧ ; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГРАДИНА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГОРНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ . Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free