Публична покана с уникален код в РОП 9020721 07.10.2013 1

Печат
Публикуване

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2013-2014 год.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ