01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ - „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“ – ПЪРВИ ЕТАП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ

Печат
Публикуване

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ - „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“ – ПЪРВИ ЕТАП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА С. ГОРНИ ДЪБНИК” / 17 БРОЯ УЛИЦИ С ОБЩА ДЪЛЖИНА 6 145 М/, ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, В 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

- Обособена позиция 1 – Лот 1, включващ част от Главен клон І от ОК 187 /шахта/ до ОК61 с дължина 1097m по улици „Садовска”, „Коста Златарев”, „Ал. Стамболийски”, „Вит”, „Вл. Заимов” и „Вл. Ил. Ленин”;

- Обособена позиция 2 – Лот 2, включващ Главен клон ІІІ от ОК22 до ОК49 с дължина 1046m по улици „Георги Г. Деж”, „Бузлуджа” и „Лазар Станев”;

- Обособена позиция 3 - Лот 3, включващ част от Главен клон І от ОК 61 до ОК49 с дължина 403m и Главен клон V от ОК 105 до ОК 22 с дължина 520m по улици „Вл. Ил. Ленин” и „Георги Димитров”;

- Обособена позиция 4 - Лот 4, включващ второстепенни клонове 9, 10, 11, 11а и 13 с обща дължина 1094m по улици „Вл. Заимов”, „Петко Р. Славейков”, „Христо Смирненски” и „Стефан Караджа”;

- Обособена позиция 5 - Лот 5, включващ второстепенни клонове 68, 69, 70, 73 и 76 с обща дължина 1093m по улици „Вл. Заимов”, „Лазар Станев”, „Петко Р. Славейков”, „Хаджи Димитър” и „Христо Смирненски”;

- Обособена позиция 6 - Лот 6, включващ второстепенни клонове 78, 91, 93 и 95 с обща дължина 814m по улици „Хаджи Димитър”, „Вл. Ил. Ленин”, „Давид Даскала” и „Христо Смирненски”.

Офертата да ни бъде изпратена лично /упълномощен представител/ или по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция в срок не по-късно от 17.00 часа на 12.04.2019 г. на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев" № 59 в „Център за услуги и информация".

 

1. Покана за представяне на оферта    Дата  03.04.2019г.

2. Ксс от 1 до 6 лот                                      Дата 03.04.2019г.

3. Техническа спецификация                 Дата 03.04.2019г.

4. Приключила пазарна консултация   Дата 18.04.2019г.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ - „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“ – ПЪРВИ ЕТАП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free