01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0051 с предмет: „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”

Печат
Публикуване

ОП-0051 с предмет: Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”

 1. Обект на обществената поръчка: доставки
 2. Предмет на обществената поръчка: „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”
 3. Вид на процедурата: Публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
 4. Уникален номер на поръчката в РОП към АОП: 01071-2018-0008
 5. Решение за откриване на поръчката   Дата 17.12.2018г.
 6. Обявление на поръчката       Дата 17.12.2018г.
 7. Документация за участие       Дата 17.12.2018г.
 8. Образци към документацията за участие     Дата 17.12.2018г.        
 9. ЕЕДОП                                                                   Дата 17.12.2018г.
 10. Срок за получаване на оферти за участие: до 17:00 часа: на дата: 22.01.2019г. в „Център за услуги и информация” в сградата на Община Долни Дъбник на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59
 11. Протокол №1 на комисията                                     Дата 28.01.2019г.
 12. Съобщение за отваряне на ценови параметри    Дата 28.01.2019г.
 13. Протокол №2                                                               Дата 12.02.2019г.
 14. Доклад                                                                           Дата 12.02.209г.
 15. Заповед за класиране                                                Дата 12.02.2019г.
 16. Договор и приложения                                            Дата 18.03.2019г.
 17. Обявление за възложена поръчка                         Дата 22.03.2019г.
 18. Обявление за приключване на договор              Дата 30.04.2020г.
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0051 с предмет: „Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Долни Дъбник”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free