01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0050 с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“ – ПЪРВИ ЕТАП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА С. ГОРНИ ДЪБНИК” /

Печат
Публикуване

ОП-0050 с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“ – ПЪРВИ ЕТАП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА С. ГОРНИ ДЪБНИК” / 17 БРОЯ УЛИЦИ С ОБЩА ДЪЛЖИНА 6 145 М/, ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, В 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ / 6 ЛОТА

1. Уникален номер на поръчката в АПО       01071-2018-0007

2. Решение за откриване на поръчката          Дата  10.12.2018г.

3. Обявление на поръчката                                Дата  10.12.2018г.

4. Документация за участие                               Дата  10.12.2018г.

5. еЕЕДОП                                                                Дата  10.12.2018г.

6. Приложения към документацията за участие      Дата  10.12.2018г.

7. КСС по обособени позиции от №1 до №6 и пом.сметки       Дата  10.12.2018г.

8. Работен инвестиционен проект                                  Дата  10.12.2018г.

9. Заповедза прекратяване на процедурата  Дата 15.01.2019г.

10. Обявление за прекратена процедура    Дата 15.01.2019г.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0050 с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“ – ПЪРВИ ЕТАП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА С. ГОРНИ ДЪБНИК” / . Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free