01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0049 с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2018/2019 година”.

Печат
Публикуване

ОП-0049 с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2018/2019 година”.

 

  1. Обект на обществената поръчка: услуга
  2. Вид процедура: събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
  3. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП    Дата 15.10.2018г.
  4. Приложения към обявата   Дата 15.10.2018г.
  5. Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП)      Дата 15.10.2018г.
  6.  еЕДОП    Дата 15.10.2018г.
  7. Обявление за удължен срок   Дата 24.10.2018г.
  8. Дата, час и място на отваряне на офертите  Дата 24.10.2018г.
  9. Протокол на комисията   Дата 05.11.2018г.
  10. Договор и приложения    Дата 12.11.2018г.

Предмет на обществената поръчка: Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2018/2019 година”.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0049 с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2018/2019 година”.. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free