Публична покана с уникален код в РОП 9005360 21.08.2012

Печат
Публикуване

„Специализиран превоз на ученици до 16 –годишна възраст на територията на Община Долни Дъбник за учебната 2012/2013 година” по маршрут Садовец – Крушовица – Горни Дъбник – Долни Дъбник: ПГДПИГ „Проф. Асен Златарски” – СОУ „Христо Ботев” – ПГСС „Проф. Иван Иванов” и обратно””

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ