01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Публична покана с уникален код в РОП 9004338 24.07.2012

Печат
Публикуване

„Окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони, за периода 2007 -2013 г. във връзка с проект „Реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на с. Петърница”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Публична покана с уникален код в РОП 9004338 24.07.2012. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free