01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0048 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК”

Печат
Публикуване

ОП-0048 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК"

Обект на обществената поръчка: строителство

Предмет на обществената поръчка: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК"

Вид процедура: открита процедура чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

1. Уникален номер на поръчката в АПО: №01071-2018-0006       Дата 12.07.2018г.
2. Решение за откриване на поръчката                    Дата 12.07.2018г.
3. Обявление на поръчката                                          Дата 12.07.2018г.
4. Документация за участие                                        Дата 12.07.2018г.
5. еЕЕДОП                                                                        Дата 12.07.2018г.

6. Писмени разяснения   Дата 27.07.2018г.

7. Протоколна комисията №1   Дата 21.08.2018г.

8.Съобщение за дата, час и място на отваряне на ценови параметри   Дата 21.08.2018г.

9. Протокол на комисията №2    Дата 30.08.2018г.

10. Доклад    Дата 30.08.2018г.

11. Заповед за класиране   Дата 30.08.2018г.

12. Договор и проложения    Дата 22.10.2018г.

13. Обявление за възложена поръчка    Дата 22.10.2018г.

14. Обявление за приключил договор   Дата 19.12.2018г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0048 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free