01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0043 с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по проект: „Ремонт и преустройство на културен дом – гр. Долни Дъбник, УПИ I – 2048, кв. 78“, финансиран по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“, във връзка със

Печат
Публикуване

ОП-0043 с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по проект: „Ремонт и преустройство на културен дом – гр. Долни Дъбник, УПИ I – 2048, кв. 78", финансиран по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020", във връзка със сключен договор №15/07/2/0/00565/15.03.2018г. между Община Долни Дъбник и Държавен Фонд „Земеделие"

Обект на обществената поръчка: услига
Предмет на обществената поръчка: „Упражняване на независим строителен надзор по проект: „Ремонт и преустройство на културен дом – гр. Долни Дъбник, УПИ I – 2048, кв. 78", финансиран по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020", във връзка със сключен договор №15/07/2/0/00565/15.03.2018г. между Община Долни Дъбник и Държавен Фонд „Земеделие"

Вид процедура: открита процедура чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

1. Уникален номер на поръчката в АПО №01071-2018-0004   Дата 07.06.2018г.
2. Решение за откриване на поръчката        Дата 07.06.2018г.
3. Обявление на поръчката          Дата 07.06.2018г.
4. Документация за участие         Дата 07.06.2018г.
5. еЕЕДОП          Дата 07.06.2018г.

6. Протокол №1 на комисията   Дата 03.08.2018г.

7. Съобщение за отваряне на ценови оферти    Дата 14.08.2018г.

8. Протокол на комисията №2   Дата 21.08.2018г.

9. Доклад от работата на комисията   Дата 21.08.2018г.

10. Заповед за класиране   Дата 21.08.2018г.

11. Договор и приложения   Дата 04.10.2018г.

12. Обявление за възложена поръчка   Дата 04.10.2018г.

13. Обявление за приключил договор  Дата 31.07.2020г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0043 с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор по проект: „Ремонт и преустройство на културен дом – гр. Долни Дъбник, УПИ I – 2048, кв. 78“, финансиран по подмярка 7.2 от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“, във връзка със . Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free