01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0041 С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР/СРР ПО ПРОЕКТ: „ РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КУЛТУРЕН ДОМ – ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК, УПИ I – 2048, КВ. 78“, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г., ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №1

Печат
Публикуване

ОП-0041 С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР/СРР ПО ПРОЕКТ: „ РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КУЛТУРЕН ДОМ – ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК, УПИ I – 2048, КВ. 78", ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г., ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №15/07/2/0/00565/15.03.2018г. МЕЖДУ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК И ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ""

Обект на обществената поръчка: строителство
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР/СРР ПО ПРОЕКТ: „ РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КУЛТУРЕН ДОМ – ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК, УПИ I – 2048, КВ. 78", ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г., ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №15/07/2/0/00565/15.03.2018г. МЕЖДУ ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК И ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ""

Вид процедура: открита процедура чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

1. Уникален номер на поръчката в АПО 049070/30.05.2018г.   Дата 31.05.2018г.
2. Решение за откриване на поръчката          Дата 31.05.2018г.
3. Обявление на поръчката                  Дата 31.05.2018г.
4. Документация за участие                Дата 31.05.2018г.
5. Приложение № 5.1- КС                   Дата 31.05.2018г.
6. Приложение № 6 - Одобрен инвестиционен проект          Дата 31.05.2018г.

7. еЕЕДОП        Дата 31.05.2018г.

8. Писмени разяснения   Дата 15.06.2018г.

9. Протокол №1   Дата 14.12.20118г.

10. Съобщение за дата,час и място за отваряне на ценови оферти  Дата 14.12.2018г.

11. Протокол №2 на комисията  Дата 19.12.2018г.

12. Доклад отработата на комисията   Дата 19.12.2018г.

13. Заповед за класиране          Дата 19.12.2018г.

14. Договор и проложение СМР        Дата 21.01.2019г.

15. Обявление за възложена поръчка   Дата 25.01.219г.

16. Допълнително споразумение към Договор №735/16.01.2019г.   Дата 31.10.2019г.

17. Обявление за изменение                   Дата 31.10.2019г.

18. Обявление за приключване на договор   Дата 31.07.2020г.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0041 С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР/СРР ПО ПРОЕКТ: „ РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА КУЛТУРЕН ДОМ – ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК, УПИ I – 2048, КВ. 78“, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г., ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧЕН ДОГОВОР №1. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free