01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0040 с предмет: „ППР - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТЪЛБИЩЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА САДОВЕЦ - ВТОРИ ЕТАЖ““

Печат
Публикуване

ОП-0040 с предмет: „ППР - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТЪЛБИЩЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА САДОВЕЦ- ВТОРИ ЕТАЖ““

Обект на обществената поръчка: услуга

Предмет на обществената поръчка: „ППР - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТЪЛБИЩЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА САДОВЕЦ- ВТОРИ ЕТАЖ““

Вид процедура: събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2от ЗОП

1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП     Дата 21.05.2018г.

2.Приложения към обявата          Дата 21.05.2018г.

3.Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП)                                     Дата 21.05.2018г.

4. Дата, час и място на отваряне  Дата 01.06.2018г.

5.  Обявление за удължен срок   Дата 01.06.2018г.

6. Протокол на комисията   Дата 14.06.2018г.

7. Договор       Дата 10.07.2018г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0040 с предмет: „ППР - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТЪЛБИЩЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА САДОВЕЦ - ВТОРИ ЕТАЖ““ . Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free