01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0037 с предмет: Строителен надзор на СМР по проект: „Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061 Долн

Печат
Публикуване

ОП-0037 с предмет: Строителен надзор на СМР по проект: „Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ - 3005) от км 3+660 до км 5+923"
финансиран по подмярка 7.2 от „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г." във връзка със сключен договор №15/07/2/0/00574/16.11.2017г."

Обект на обществената поръчка: услуга
Предмет на обществената поръчка: Строителен надзор на СМР по проект: „Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ - 3005) от км 3+660 до км 5+923"
финансиран по подмярка 7.2 от „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г." във връзка със сключен договор №15/07/2/0/00574/16.11.2017г."

Вид процедура: открита процедура чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

1. Уникален номер на поръчката в АПО: 01071-2018-0002   Дата 16.04.2018г.
2. Решение за откриване на поръчката      Дата 16.04.2018г.

3. Обявление на поръчката       Дата 16.04.2018г.

4. Документация за участие     Дата 16.04.2018г.

5. еЕЕДОП  Дата 16.04.2018г.

6. Протокол на комиссията    Дата 25.07.2018г.

7. Протокол на комисията №2   Дата 25.09.2018г.

8. Съобщение за отваряне на ценови оферти   Дата 25.09.2018г.

9. Протокол на комисията №3  Дата 15.10.2018г.

10. Доклад от работата на комисията   Дата 15.10.2018г.

11.  Решение за класиране  Дата 15.10.2018г.

12. Договор  Дата 28.11.2018г.

13. Обявление за възложена поръчка   Дата 28.11.2018г.

14. Обявление за приключване на договора   14.01.2021г.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0037 с предмет: Строителен надзор на СМР по проект: „Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ - 3005) от км 0+000 до км 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061 Долн. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free