01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0034 с предмет: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: „Ремонт и реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност и упражняване на авторски надзор по време н

Печат
Публикуване

ОП-0034 с предмет: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: „Ремонт и реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност и упражняване на авторски надзор по време на строителството””, включващ следните два подобекта :

„Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация - Долни Дъбник, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност;

„Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: Ремонт и реконструкция на сградата на Кметство с.Горни Дъбник, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност;

1.Обект на обществената поръчка: услуга

Предмет на обществената поръчка: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: „Ремонт и реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност и упражняване на авторски надзор по време на строителството””, включващ следните два подобекта :

Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация - Долни Дъбник, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност;

„Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: Ремонт и реконструкция на сградата на Кметство с.Горни Дъбник, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност;

2.Вид процедура: събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

3.Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата 22.12.2017г.

4.Приложения към обявата Дата 22.12.2017 г.

5.Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП) Дата 22.12.2017 г.

6. Протокол 1 на комисията  Дата 15.01.2018г.

7. Протокол 2 на комисията  Дата 24.01.2018г.

8. Договор и приложение  Дата 22.02.2018г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0034 с предмет: „Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: „Ремонт и реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност и упражняване на авторски надзор по време н. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free