01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Публична покана - уникален код 9000168

Печат
Публикуване

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

За обществена поръчка  с предмет:

Доставка на лизинг на нов лек автомобил за нуждите

на Община Долни Дъбник”

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Публична покана - уникален код 9000168. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free