01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0032 с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2017/2018 година”.

Печат
Публикуване

ОП-0032 с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2017/2018 година”.

 

  1. Обект на обществената поръчка: услуга
  2. Вид процедура: събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
  3. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП    Дата 02.10.2017г.
  4. Приложения към обявата   Дата 02.10.2017г.
  5. Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП)    Дата 02.10.2017г.
  6. Обявление за удължаване на срок за подаване на оферти  Дата 10.10.2017г.
  7. Обявление на дата, час и място за отваряне на офертите  Дата 10.10.2017г.
  8. Протокол на комисията  Дата 24.10.2017г.
  9. Договор и приложение към него  Дата 09.11.2017 г.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0032 с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2017/2018 година”.. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free