01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0031 с предмет „Преустройство на сгради общинска собственост през 2017г.” по обособени позиции

Печат
Публикуване

ОП-0031 с предмет „Преустройство на сгради общинска собственост през 2017г." по обособени позиции:

Обособена позиция №1 – „Преустройство на помещения, общинска собственост за нуждите на физиотерапия в гр. Долни Дъбник"

Обособена позиция №2 – „Преустройство на сграда, общинска собственоств УПИ VIII – 358, стр. кв. 2 в село Крушовица"

Обособена позиция №3 – „Преустройство на помещения, общинска собственост за административни дейности в село Горни Дъбник"

Участник може да подаде оферта за една, две или и за трите обособени позиции!

1. Обект на обществената поръчка: строителство
Предмет на обществената поръчка: „Преустройство на сгради общинска собственост през 2017г." по обособени позиции:
Обособена позиция №1 – „Преустройство на помещения, общинска собственост за нуждите на физиотерапия в гр. Долни Дъбник"

Обособена позиция №2 – „Преустройство на сграда, общинска собственоств УПИ VIII – 358, стр. кв. 2 в село Крушовица"

Обособена позиция №3 – „Преустройство на помещения, общинска собственост за административни дейности в село Горни Дъбник"

2. Вид процедура: събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП
3. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП   Дата 21.06.2017г.
4. Приложения към обявата   Дата 21.06.2017г.
5. Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП)   Дата 21.06.2017г.

6. Протокол на комисията  Дата 28.07.2017г.

7. Договор и приложение към него-по обособена позиция 1  Дата 02.08.2017г.

8. Договор и приложение към него-по обособена позиция 2  Дата 11.08.2017г.

9. Договор и приложение към него-по обособена позиция 3  Дата 11.08.2017г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0031 с предмет „Преустройство на сгради общинска собственост през 2017г.” по обособени позиции. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free