01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0029 с предмет: “РЕМОНТ НА ЗАЛИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК “ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонт зала в сградата на Община Долни Дъбник” и Обособена позиция № 2 „Ремонт на зала в читалище село Садовец”

Печат
Публикуване

ОП-0029 с предмет:Ремонт на зали в Община Долни Дъбник по обособени позиции:

Обособена позиция № 1„Ремонт зала в сградата на Община Долни Дъбник

    Обособена позиция № 2„Ремонт на зала в читалище село Садовец”

Участник може да подаде оферта за една или за двете обособени позиции!

 

  1. Обект на обществената поръчка: строителство

Предмет на обществената поръчка: „РЕМОНТ НА ЗАЛИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК “ по обособени позиции

Обособена позиция № 1 „Ремонт зала в сградата на Община Долни Дъбник

Обособена позиция № 2 „Ремонт на зала в читалище село Садовец”

2. Вид процедура: събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП

3. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП    Дата 12.06.2017г.

4.    Приложение към обявата  Дата 12.06.2017г.

5. Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП)      Дата 12.06.2017г.

6. Протокол на комисията  Дата 02.08.2017г.

7. Договор и приложения-обособена позиция №1  Дата 03.08.2017г.

8. Договор и приложения-обособена позиция №2  Дата 17.08.2017г.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0029 с предмет: “РЕМОНТ НА ЗАЛИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК “ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонт зала в сградата на Община Долни Дъбник” и Обособена позиция № 2 „Ремонт на зала в читалище село Садовец”. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free