01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0028 с предмет: „Преустройство на помещения, общинска собственост за нуждите на медицински кабинет в село Бъркач“

Печат
Публикуване

ОП-0028 с предмет: „Преустройство на помещения, общинска собственост за нуждите на медицински кабинет в село Бъркач"

1. Обект на обществената поръчка: строителство
2. Предмет на обществената поръчка: „Преустройство на помещения, общинска собственост за нуждите на медицински кабинет в село Бъркач"
3. Вид процедура: събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП
4. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП    дата 03.05.2017 г.
5. Приложения към обявата дата 03.05.2017 г.
6. Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП)     дата 03.05.2017 г.

7. Протокол на комисията  Дата 06.06.2017 г.

8. Договор за обществена поръчка и приложения  Дата 16.06.2017г.

9. Допълнително споразумение и приложения към договор №637б16.06.2017г.  Дата 04.07.2017

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0028 с предмет: „Преустройство на помещения, общинска собственост за нуждите на медицински кабинет в село Бъркач“ . Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free