01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0027 с предмет: „Ремонт на общински пътища и улични настилки в Община Долни Дъбник през 2017 г.“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински път PVN 1186 – Телиш – Граница с Община Червен бряг – Садовец – V ЕТАП от т. 30 при км. 0+5

Печат
Публикуване

ОП-0027 с предмет: „Ремонт на общински пътища и улични настилки в Община Долни Дъбник през 2017 г.“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1„Ремонт на общински път PVN 1186 – Телиш – Граница с Община Червен бряг – Садовец – V ЕТАП от т. 30 при км. 0+520 до т. 20 при км. 0+320”

    Обособена позиция № 2„Ремонт на улични настилки от Община Долни Дъбник през 2017 г.: Ремонт улични настилки село Бъркач; Ремонт улични настилки село Градина; Ремонт улични настилки село Горни Дъбник; Ремонт улични настилки гр. Долни Дъбник; Ремонт улични настилки село Крушовица; Ремонт улични настилки село Петърница; Ремонт улични настилки село Садовец”

Участник може да подаде оферта за една или за двете обособени позиции!

  1. Обект на обществената поръчка: строителство
  2. Предмет на обществената поръчка: „Ремонт на общински пътища и улични настилки в Община Долни Дъбник през 2017 г.“ по обособени позиции:
  3. Вид процедура: събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП
  4. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП    дата 03.05.2017 г.
  5. Приложения към обявата    дата 03.05.2017 г.
  6. Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП)     дата 03.05.2017 г.
  7. Протокол но комисията  Дата 1206.2017г.
  8. Договор за обществена поръчка и приложенията за Обособена позиция №1 „Ремонт на общински път PVN 1186 – Телиш – Граница с Община Червен бряг – Садовец – V ЕТАП от т. 30 при км. 0+520 до т. 20 при км. 0+320"   Дата 27.06.2017г.
  9. Договор за обществена поръчка и приложенията за Обособена позиция №2 „Ремонт на улични настилки от Община Долни Дъбник през 2017 г: Ремонт улични настилки село Бъркач; Ремонт улични настилки село Градина; Ремонт улични настилки село Горни Дъбник; Ремонт улични настилки гр. Долни Дъбник; Ремонт улични настилки село Крушовица; Ремонт улични настилки село Петърница; Ремонт улични настилки село Садовец"  Дата 27.06.2017г.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0027 с предмет: „Ремонт на общински пътища и улични настилки в Община Долни Дъбник през 2017 г.“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински път PVN 1186 – Телиш – Граница с Община Червен бряг – Садовец – V ЕТАП от т. 30 при км. 0+5. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free