01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Доставка на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление /газьол з а промишлени и комунални цели(ГПКЦ)/ за нуждите на ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" с. Горни Дъбник по писмени заявки до франко склада на Възложителя с осигурен тра

Печат
Публикуване

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ

Доставка на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление /газьол з а промишлени и комунални цели(ГПКЦ)/ за нуждите на ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" с. Горни Дъбник по писмени заявки до франко склада на Възложителя с осигурен транспорт от Изпълнителя.

1. Решение за обществена поръчка   Дата 17.01.2017г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Доставка на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление /газьол з а промишлени и комунални цели(ГПКЦ)/ за нуждите на ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" с. Горни Дъбник по писмени заявки до франко склада на Възложителя с осигурен тра. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free