01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0025 / 21.10.2016 год. за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2016/2017 годин

Печат
Публикуване

ОП-0025 / 21.10.2016 год. за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2016/2017 година”

  1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП    дата 21.10.2016 г.
  2. Документация за участие    дата 21.10.2016 г.
  3. Информация за публикувана в профила на купувача обявя за обществена поръчка на стойност чл. 20, ал. 3 от ЗОП (форма АОП)     дата 21.10.2016г.
  4. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти  Дата 01.11.2016г.
  5. Обявяване за дата и място на отваряне на оферти  Дата 01.11.2016г.
  6. Протокол №1 на комисията  Дата 15.11.2016г.
  7. Договор за обществена поръчка с приложения  Дата 02.09.2016г.
  8. Инфроммация за извършено плащане  Дата 21.11.2016г.
  9. Инфроммация за извършено плащане  Дата 22.12.2016г.
  10. Информация за извършено плащане  Дата 27.01.2017г.
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0025 / 21.10.2016 год. за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни Дъбник за експлоатационен сезон 2016/2017 годин. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free