01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Пазарна консултация читалище Садовец

Печат
Публикуване

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за проект "Реконстукция на сграда на Читалище „Искра 1903", с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен"", във връзка с кандидатстване по подмяка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" отПРСР 2014-2020

Запитване за оферта   Дата 19.09.2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ    Дата 19.09.2016 г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Пазарна консултация читалище Садовец. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free