01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

Предварително обявление за обществена поръчка - НДЕФ

Печат
Публикуване

Възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки с предмет: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сгради от Община Долни Дъбник" по обособени позиции:

Първа обособена позиция:    Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на НУ „Св.  Св.  Кирил и Методий" - гр. Долни Дъбник - сграда 1 - УПИ 1-604, кв.21

Втора обособена позиция:  Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на НУ „Св.  Св. Кирил и Методий" - гр. Долни Дъбник - сграда 2 - УПИ IV-1564,  кв.97

Трета обособена позиция:  Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св.  Св.  Кирил и Методий" - с. Горни Дъбник - УПИ 1-518, кв.31

Четвърта обособена позиция:  Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административна сградата - Клуб на пенсионера в Садовец - УПИ 1-1166, кв.18а

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ  11.02.2016 г.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Предварително обявление за обществена поръчка - НДЕФ. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free