01
01
Лавров парк ©
02
02
Лавров парк ©
03
03
Долни Дъбник ©
04
04
Община Долни Дъбник ©

ОП-0003 / 09.10.2014 год. на Обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги, свързани с изпълнение и отчитане на дейностите по проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник”

Печат
Публикуване

ОП-0003/ 09.10.2014год.

1. Обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги, свързани с изпълнение и отчитане на дейностите по проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник"във връзка с изпълнението на проект „реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, Община Долни Дъбник", финансиран по „Програма за развитие на селските райони" за периода 2007-2013 г., Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", съгласно подписан Договор за отпускане на финансова помощ № 15/321/01212 от 27.11.2012 г.,сключен между Държавен фонд (ДФ)„Земеделие" и Община Долни Дъбник

2. Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

3. Уникален номер на поръчката в АОП: 01071-2013-0002

4. Информация за извършено плащане по договор  Дата 20.03.2014г.

5. Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка  Дата 09.10.2014г.

6. Информация за извършено плащане-ДДС  Дата 31.03.2015г.

7. Информация за извършено плащане по договор за обществена поръчка  Дата 29.09.2015 г.

8. Информация за извършено окончателно плащане по договор  Дата 23.10.2015г.

9. Информация за възстановена гаранция за изпълнение  Дата 23.10.2015г.

10. Информация за приключване на договора  Дата 23.10.2015г.

11. Информация за изпълнение - АОП  Дата 23.10.2015г.

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0003 / 09.10.2014 год. на Обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги, свързани с изпълнение и отчитане на дейностите по проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с. Петърница, общ. Долни Дъбник” . Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free