Разяснения относно гласуване на избори

Печат
Публикуване

https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video