На горе

Търгове и конкурси

Търг пасища по заповед 287/02.07.2021г.
Търг наем пасища по заповед 234/02.06.2021г.
Резултат проведен търг продажба от 26.03.2021г.
Резултат промеден търг наем от 26.03.2021г.
Търг наем по заповед №90/04.03.2021- Долни Дъбник
Търг продажба по заповед №89/04.03.2021-Долни Дъбник
Търг за продажба на стояща дървесина на корен обект 1-2020- втора дата
Търг за продажба на стояща дървесина на корен обект 2-2020- втора дата
Търг за продажба на стояща дървесина на корен обект 2-2020
Търг за продажба на стояща дървесина на корен обект 1-2020
Резултат от проведени търгове на 27.07.2020г.
Търг наем по заповед №249/02.07.2020г. пасища Община
Търг УПС по заповед №248/02.07.2020г. терен Горни Дъбник
Търг продажба по заповед №247/02.07.2020г. нива в Долни Дъбник
Търг продажба по заповед №246/02.07.2020г. УПИ в Долни Дъбник
Търг продажба по заповед №245/02.07.2020г. УПИ в Долни Дъбник
Протокол и заповед спечелил участник търг-наем водоем Долни Дъбник
Търг наем водоем по заповед №213/02.06.2020г.
Търг наем пасища по заповед №212/02.06.2020г.
Протоколи и заповеди от проведени търгове - наем земя Община Долни Дъбник
Резултати от проведени търгове на 21 и 22.05.2020г.
Тръжна документация наем язовир Долни Дъбник по заповед №140/10.04.2020г.
Тръжна документация наем пощенски услуги Градина по заповед №141/10.04.2020г.
Тръжна документация наем земя Градина по заповед №139/10.04.2020г.
Тръжна документация наем земя Петърница по заповед №138/10.04.2020г.
Тръжна документация наем земя Бъркач по заповед №137/10.04.2020г.
Тръжна документация наем земя Содвец по заповед №136/10.04.2020г.
Тръжна документация наем земя Крушовица по заповед №135/10.0422020г.
Тръжна документация наем земя Долни Дъбник по заповед №134/10.04.2020г.
Заповед търг наем пасища №161/05.06.2019
Тръжна документация наем земя Горни Дъбник по заповед №133/10.04.2020г.
Търг продажба по заповед 29/02.09.2019г. на управителя на МЦ 1 ЕООД Долни Дъбник
Заповед за провеждане на търг на стояща дървесина на корен обект №1/2019
Заповед за провеждане на търг на стояща дървесина на корен обект №2/201
Търг за продажба на стояща дървесина на корен обект №1/2019
Заповед търг продажба №127/10.05.2019г.
Търг за продажба на стояща дървесина на корен обект №2/2019
Търг продажба лозя с.Градина по заповед №372/30.10.2018г.
Заповед търг наем №128/10.05.2019 г. пасища
Търг за продажба по заповед 322/26.09.2018г.-застроено УПИ X-2006 кв.44 Долни Дъбник
Търг за продажба по заповед 322/26.09.2018г.-застроено УПИ XIV-1995 кв.24 Долни Дъбник
Търг за продажба по заповед 322/26.09.2018г.-незастроено УПИ II-2247 кв.158a Долни дъбник
Продажба на стояща дървесина на корен обект 1/2018
Търг за продажба по заповед 322/26.09.2018г.-незастроено УПИ VI-2245 кв.128 Долни дъбник
Търг за продажба по заповед 322/26.09.2018г.-незастроено УПИ VII-2246 кв.128 Долни дъбник
Търг за продажба по заповед 322/26.09.2018г.-застроено УПИ XIII-1995 кв.24 Долни Дъбник
Търг наем магазин Долни Дъбник по заповед №194/25.06.2018г.
Продажба на стояща дървесина на корен обект 2/2018
Търг наем пасища по заповед №191/22.06.2018г. чб.37 и ал.14 ЗСПЗЗ
Заповед 180/15.06.2018 за отмяна на т.V от 167/06.06.2018г.
Търг продажба по заповед №167/06.06.2018, нива 069004 Петърница
Тръжна документация наем павилион кв. 10 по заповед №39/20.02.2018г Садовец
Търг продажба по заповед №167/06.06.2018, УПИ VI-2245 кв.128 Долни Дъбник
Търг продажба по заповед №167/06.06.2018, УПИ VII-2244 кв.8a Долни ДъбникI
Търг продажба по заповед №167/06.06.2018, УПИ VII-2246 кв.128 Долни ДъбникI
Търг продажба по заповед №167/06.06.2018, УПИ VIII-138 кв.149 Долни ДъбникI
Търг наем УПИ II-1184 кв.114 Горни Дъбник по заповед №151/.22.05.2018
Търг наем УПИ III-1185 кв.114 Горни Дъбник по заповед №151/.22.05.2018
Търг наем УПИ IV-1186 кв.114 Горни Дъбник по заповед №151/.22.05.2018
Търг наем УПИ I-1183 кв. 114 Горни Дъбник по заповед №151/22.05.2018
Търг наем нива 322005 Горни Дъбник по заповед №151/22.05.2018
Търг наем пасища по заповед №152/22.05.2018
Тръжна документация наем павилион кв. 158 по заповед №39/20.02.2018г. Долни Дъбник
Търг продажба по заповед №250-УПИ XII кв.39 Горни Дъбник
Тръжна документация наем павилион кв. 26 по заповед №39/20.02.2018г. Садовец
Тръжна документация наем павилион кв. 25а по заповед №39/20.02.2018г.
Тръжна документация наем павилион кв. 77а по заповед №39/20.02.2018г. Долни Дъбник
Тръжна документация наем павилион кв. 78а по заповед №39/20.02.2018г. Долни Дъбник
Търг продажба по заповед №250-УПИ V кв.158а Долни Дъбник
Протокол и заповед за класиране за търг на дървесина Обект №2
Търг наем пасища по заповед № 233/26.07.2017г.
Търг за продажба на стояща дървесина на корен обект №1
Търг за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2
Тръжна документация наем нива №322030 Горни Дъбник
Търг за продажба на стояща дървесина от обект №1
Търг наем пасища по заповед №209/30.06.2017г.
Търг продажба по заповед по заповед №174/05.06.2017г.
Търг наем по заповед №175/05.06.2017г.-нива Горни Дъбник
Търг наем по заповед по заповед №175/05.06.2017г. нива в Бъркач
Търг наем земя Долни Дъбник 2015-2025
Тръжна документация наем нива №319003 Горни Дъбник
Конкурсна документация за продажба на имот №199001 - Г.Д. по заповед 343/27.09.2016г.
Търг наем Садовец по заповед №243/15.07.2015г.
Търг продажба УПИ XI кв.7В Долни Дъбник
Търг продажба УПИ X кв.7В Долни Дъбник
Тръжна документация наем по заповед 232/01.06.2016г.
Търг продажба УПИ VIII кв.7В Долни Дъбник
Търг продажба УПИ V кв.7В Долни Дъбник
Тъжна документация Културен дом
ърг за продажба на стояща дървесина на корен обект №2
 
 
Powered by Phoca Download
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ - Търгове и конкурси. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free