Заглавие Дата на създаване
ПРОЕКТ: „ ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ГРАД ДОЛНИ ДЪБНИК “ 19 Януари 2021
ПРОЕКТ: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ УЛИЦИ В СЕЛО САДОВЕЦ “ 19 Януари 2021
Изграждане на спортна площадка в с. Крушовица 24 Юли 2020
Спечелен проект по Оперативна програма Околна среда 2014-2020г. 12 Март 2020
Подписване на договор по проект "Грижа за децата на Община Долни Дъбник" 22 Юли 2016
Покана по Проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник” 11 Април 2014
Изпълнението на проект „Св. Иван Рилски” - 27.03.2014г. 27 Март 2014
Продължава изпълнението на проект по ОПРЧР 07.03.2014 07 Март 2014
Проект ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ 06.11.2013 06 Ноември 2013
Проект ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ 06 Ноември 2013
Изпълнението на проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник” 14 Октомври 2013
Изпълнението на проект по схема Помощ в дома на ОПРЧР - 21.08.2013 21 Август 2013
Изпълнението на проект „Звено за услуги в домашна среда в община Долни Дъбник” - 25.06.2013 25 Юни 2013
Изграждане на защитено жилище в с.Садовец 12.06.2013 12 Юни 2013
Изпълнението на проект по схема Помощ в дома на ОПРЧР - 23.05.2013 23 Май 2013
Напредък по проект „Корекция на река Петърнишка бара в Градина” 24 Септември 2012
Създаване на защитено жилище в с. Садовец 14 Август 2012
Информация по проект „Корекция на река Петърнишка бара в Градина” 19 Юли 2012
Покана за встъпителна пресконференция 19.07.2012 19 Юли 2012
Заключителна пресконференция 09.01.2012.doc 09 Януари 2012
Покана по проект Проект „Подкрепа за социално включване на уязвими групи от Община Долни Дъбник” 28 Октомври 2011
Покана за пресконференция 14.09.2011 14 Септември 2011
Площадка по проект“Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на Община Долни Дъбник” 12 Септември 2011
Споразумение за финансиране на проект „Подкрепа за социално включване на уязвими групи от Община Долни Дъбник” 28 Май 2011
Във връзка с проект“Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на Община Долни Дъбник” 25 Май 2011
Покана по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища на община Долни Дъбник” 20 Май 2011
Проект „Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” 22 Декември 2010
ПОКАНА ”Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г." 22 Декември 2010
Проект “Социалните асистенти – помощ за достоен живот на самотно живеещи стари хора и болни граждани от Община Долни Дъбник” 30 Юни 2010
Партньорски проект „Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на публично-частни партньорства в област Плевен” 09 Април 2009
Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 05 Февруари 2009
Покана за пресконференция - 06.02.2009 г. 05 Февруари 2009
ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ 2008 – 2013 г. 09 Януари 2009
Проект „Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 05 Януари 2009
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Спечелени. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free