КМЕТ

Печат
Публикуване

                    

     БИОГРАФИЯ

 

РОДЕН  НА  23.06.1981 г. в гр. ПЛЕВЕН, Семеен с едно дете.

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ :  СОУ „Христо Ботев“- гр. Долни Дъбник

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  Магистратура „Застраховане и социално дело “ СА Д.А.ЦЕНОВ“  гр. Свищов

ЯНУАРИ 2005 - ЮНИ 2005 - Дирекция „Социално подпомагане“ – Долни Дъбник

ЮНИ 2005 - ЮЛИ 2007 -  Дирекция „ФБОСТСУ“ – Община Долни Дъбник

ЮЛИ 2007 -  СЕПТЕМВРИ 2008 - Дирекция  „Устройство на територията“ -  Община Долни Дъбник

СЕПТЕМВРИ 2008 -  ОКТОМВРИ 2008 - Технически сътрудник- РАЙФАЙЗЕН  ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР  ЕООД

НОЕМВРИ 2008 - ОКТОМВРИ 2019 - Заместник кмет - Община Долни Дъбник     

 

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - КМЕТ. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free