Заглавие Дата на създаване
Дерегистрация 21 Юли 2021
Забраняват се провеждането на изложби и пазари наптици 21 Юни 2021
Обява за конкурс за заемане на длъжността „директор“ на общинска детска градина „Гергана“, с административен адрес с. Садовец, община Долни Дъбник, ул. „Стефан Караджа“ № 14 21 Май 2021
Уведомление за инвестиционно предложение - за реконструкция на водопровдната мрежа на гр. Долни Дъбник 19 Май 2021
Решение № ПН ЕО 4/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на "План за интегрирано развитие на Община Долни Дъбник 2021-2027 година" 23 Април 2021
Съобщение по чл. 62 а от ЗВ - изменение на разрешително № 11591168/27.08.2018г. 16 Април 2021
Проект на План за интегрирано развитие на Община Долни Дъбник 2021-2027 12 Април 2021
Протокол разпределение пасища 2021 - 2022г. 05 Април 2021
Проект на заповед за изменение и допълнение на заповед за обявяване на Защитена зона BG0000240 „Студенец“ за опазване на дивите птици 11 Март 2021
Уведомление за ИП - Ремонт на ул. "Стамболийски" в с.Садовец 11 Март 2021
Пасища и ливади за индивидуално ползване 2021-2022 26 Февруари 2021
Община Долни Дъбник стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ 15 Февруари 2021
Извършване на технически прегледи на земеделската и горска техника 04 Февруари 2021
Уведомление за ИП "Реконструкция на водопровдни клонове гр. долни Дъбник" 07 Януари 2021
ИП "Реконструкция и преустройство на помвещение общинска собственост, в Амбулатория за индивидуална мед.практика, за първична мед.помощ, АИП за ПИДП- кабинет за дентална медицина, и офис в с.Садовец" 16 Декември 2020
Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0000181 "Река Вит" 14 Декември 2020
Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG 0000611 "Язовир Горни Дъбник" 14 Декември 2020
Уведомление за ИП - изграждане на животновъден обект в ПИ 141008 26 Ноември 2020
Заповед №420/19.11.2020г. за предоставяне на общински полски пътища и канали 2020-2021 19 Ноември 2020
Съобщение по чл.62 а от ЗВ - Напоителни системи 09 Ноември 2020
Уведомление за ИП - ПДНГ 13 Октомври 2020
Съобщение по чл.62 а от ЗВ - "ТЕХКОМ" ООД 25 Септември 2020
Заповеди за разпределение на масивите по чл.37 в 23 Септември 2020
Съобщение по чл.62а от ЗВ-БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД 17 Септември 2020
Уведомление за ИП "създаване на обект за преработка на мляко и закупуване на оборудване за преработка на мляко" 04 Септември 2020
Уведомление за ИП - изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 141008 в землището на с. Горни Дъбник 22 Юли 2020
Кандидатстване и изплащане на компенсации на работодатели и самоосигуряващи се лица по РМС №429/26.06.2020г. 20 Юли 2020
Проект за СОЗ на 5бр. ШК при ПС Долни Дъбник 26 Юни 2020
Уведомление за инвестиционно предложение - промяна на водопровод в Горни Дъбник 11 Юни 2020
Съобщение по чл. 62 а от ЗВ - изменение на разрешително № 01430017 25 Май 2020
Конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) 20 Май 2020
Обява за свободни войнишки длъжности 19 Май 2020
Стартиране на проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен” 14 Май 2020
Съобщение по чл. 62 а от ЗВ - изменение на разрешително № 0143004 08 Май 2020
Протокол за разпределение на пасища 2020 02 Април 2020
Обява по чл.62 от Закона за Водите - ВиК 31 Март 2020
Заповед на ВиК Плевен 19 Март 2020
Решение №45/27.02.2020г. за пасища и ливади 2020 04 Март 2020
Пасища и ливади за индивидуално ползване 2020 28 Февруари 2020
Съобщение за ОВОС за разпределителен газопровод - "Газинженепинг" 13 Февруари 2020
Проект за изменение и допълнение на НОАМТЦУТОДД 11 Февруари 2020
Конкурс за войници сухопътни сили 10 Февруари 2020
Конкурс за войници гарнизон Пловдив 10 Февруари 2020
Конкурс за матроси 10 Февруари 2020
Обява кадастрална карта - гр. Долни Дъбник и с. Горни дъбник 31 Януари 2020
Съобщение па чл.62а от ЗВ-ПДНГ 10 Януари 2020
Обява за гвардейци 2020 13 Декември 2019
Заповед за предоставяне на полски пътища и канали 2019-2020 25 Ноември 2019
Обява за ИП от "Газинженеринг" ООД 25 Ноември 2019
Съобщение за проект за СОЗ на дренаж Езерото в с. Петърница 21 Ноември 2019
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ - "Златен лъч" 03 Октомври 2019
Заповеди за одобряване на сключени доброволни споразумения между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на Община Долни Дъбник 25 Септември 2019
Удобрен ПУП кв.57 гр. Долни Дъбник 26 Август 2019
Обява за реконструкция на площадка в Садовец 20 Август 2019
Обява спортна площадка в Крушовица 20 Август 2019
Обява спортна площадка в Долни Дъбник 20 Август 2019
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ 14 Август 2019
ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ 14 Август 2019
Видео инструкции за работа с Единната система за туристическа информация/ЕСТИ/ 06 Август 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ 30 Юли 2019
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ 29 Юли 2019
Съобщение за съдебни заседатели 25 Юли 2019
Поставяне на павилион 15 Юли 2019
Обява ВМА 03 Юли 2019
Съобщение по ЗВ за ползване на язовир Долни Дъбник 14 Юни 2019
Допускане за изработване на ПУП-ПЗ 22 Май 2019
Празничен концерт за 24 май 21 Май 2019
Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина 09 Май 2019
Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши или средни училища в страната или в чужбина в Стационарната комуникационна и информационна система. 09 Май 2019
Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бр. Специални сили - Пловдив 09 Май 2019
Обява за инвестиционно предложение на МАКС АГРО ВВ 03 Май 2019
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 62А, АЛ. 1 ОТ ЗВ - ГАЗОПРОВОД БУЛГАРТРАНСГАЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КРУШОВИЦА 25 Април 2019
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.62А, АЛ.1 ОТ ЗВ - ГАЗОПРОВОД НА БУЛГАРТРАНСГАЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК 25 Април 2019
Обява за войници - Гвардейска част 27 Март 2019
Протокол за разпределение на пасища 2019 25 Март 2019
Обява за набиране на войници Военноморски сили 22 Март 2019
Обява прием войници Сухопътни войски 19 Март 2019
Обява за доброволен резерв 19 Март 2019
Решение на ОБС относно пасищата 2019 05 Март 2019
Осигуряване на празнично шествие на национален празник 3 март 26 Февруари 2019
№46-Допустане изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ I-314 и УПИ XV -308 кв.38 с.Г.Дъбник 25 Февруари 2019
№32-Допускане изработване на проект за ПУП-ПРЗ-Разделяне на УПИ X-1404 кв.102 гр. Д.Дъбник 25 Февруари 2019
№26 -Допускане изработване на проект за ПУП-трасе на водопроводно отклонениеза поземлен имот 037030 с. Г.Дъбник 25 Февруари 2019
Пасища и ливади за индивидуално ползване 2019 20 Февруари 2019
Национален туристически поход - "ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА КОЗЛУДУЙ-ОКОЛЧИЦА" 11 Февруари 2019
Набиране на български граждани за начална военна подготовка 17 Януари 2019
Набиране на български граждани за специална подготовка 17 Януари 2019
Съобщение за изготвен проект СОЗ - Каптажа в село Горни Дъбник 14 Януари 2019
Съобщение за изготвен проект СОЗ - Брестака Долни Дъбник 14 Януари 2019
Заповед за предоставяне на полски пътища и канали за периода 2018-2019г. 28 Ноември 2018
Заповед за премахване на строеж 16 Ноември 2018
Обява за войници военно формирование 22980 11 Октомври 2018
Списък на свободни длъжности за войници 08 Октомври 2018
Провеждане на конкурс за прием на военна служба 08 Октомври 2018
Провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица в 68 бр. Специални сили – Пловдив 03 Октомври 2018
Провеждане на конкурси за приемане на военна службна лица във военни формирования от ВМС 03 Октомври 2018
Споразумения земи Община Долни Дъбник 01 Октомври 2018
Незаконно строителство с. Петърница 13 Септември 2018
ПУП-ПП-20KV електропровод и трафопост 08 Август 2018
График за извършване на геодезически измервания 30 Април 2018
Протокол за разпределение на пасища 2018г. 13 Април 2018
Правила за предоставяне на пасища,мери и ливади 2018г. 27 Март 2018
Пасища 2018 14 Февруари 2018
Измервания кадастрална карта 10 Януари 2018
ПУП за промяна на предназначението 03 Януари 2018
Заповед №388/08.12.2017г. за ползване на пътища и канали 2017-2018 г. 11 Декември 2017
Съобщение за ОВОС за екстракционна инсталация 30 Ноември 2017
Съобщение за ОВОС за цех за метали 23 Ноември 2017
Обява за замяна 07 Ноември 2017
ПУП за разделяне кв.102 гр.Долни Дъбник 23 Октомври 2017
Провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител 11 Октомври 2017
Заповеди по чл.37 ал.4 по ЗСПЗЗ 25 Септември 2017
Обява гвардейци 28 Август 2017
Обява за ВМА 28 Август 2017
График за провеждане на търг за продажба на дървесина 13 Юли 2017
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО 12 Юли 2017
Обява за длъжности за офицери в Военноморските сили 05 Юни 2017
Обява за начална военна подготовка 05 Юни 2017
Обява за военни медицински сестри 05 Юни 2017
Обява за военни лекари 05 Юни 2017
Съобщение за ОВОС за водовземане с възложител ВЕДА ООД 05 Юни 2017
Провеждане на конкурс за прием в Национален военен университет "Васил Левски" 16 Май 2017
Проект "Библиотеката - отворени врати за занимания и арт игри" 10 Май 2017
Графици за Кадастър 05 Април 2017
Протокол за разпределение на пасища 2017 04 Април 2017
Обява за офицерска длъжност 08 Март 2017
Обява за гвардейска част 08 Март 2017
Обява на бригада специални сили 22 Февруари 2017
Обява за ВМС 15 Февруари 2017
Пасища 2017 14 Февруари 2017
ОВОС Галина Мирчева 30 Януари 2017
Кадастрална карта инфо 24 Януари 2017
Обява за конкурс за войнишки длъжности 23 Януари 2017
ОВОС капково напояване 28 Ноември 2016
Обява военна служба 28 Ноември 2016
Ползване на общински пътища и канали 2016 - 2017 22 Ноември 2016
Съобщение ОВОС - риборазвъждане Долни Дъбник 10 Ноември 2016
Съобщение ОВОС - риборазвъждане Крушовица 10 Ноември 2016
Работни места ВМА 04 Ноември 2016
Съобщение за водовземане 14 Октомври 2016
Обява за гвардейци 10 Октомври 2016
Обява за военни музиканти 10 Октомври 2016
Протокол пасища 2 11 Август 2016
Поетичен конкурс 18 Юли 2016
Обявление ОВОС - ЕТ "Мирена 99 - Любомир Василев" 07 Юли 2016
Протокол пасища 2016 04 Април 2016
НВУ предварителни изпити 21 Март 2016
Пасища 2016 02 Март 2016
Свободни пасища и ливади в Общината 2016 17 Февруари 2016
Отчет енергийна ефективност 2015 10 Февруари 2016
ОВОС 01 Февруари 2016
Прием медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа" 22 Януари 2016
ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ВОЙНИЦИ 21 Януари 2016
График информационни дни по проект "Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда в община Долни Дъбник" 05 Януари 2016
Проект "Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда в община Долни Дъбник" 22 Декември 2015
Проект "Нови възможности за грижа" 17 Декември 2015
Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на общинска детска градина 14 Декември 2015
Обществено обсъждане на проект на дейностите по отпадъците 08 Декември 2015
Проект на програма за управление на дейностите по отпадъците 2016 - 2020 19 Ноември 2015
Проект "Подкрепа за социално включване на уязвими групи от община Долни Дъбник" 04 Ноември 2015
Депо отпадъци 22 Октомври 2015
Процедура за учредяване на МИГ 30 Юли 2015
ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 23 Юли 2015
Обява проект "Подкрепа за социално включване на уязвими групи от община Долни Дъбник" 21 Май 2015
Информация за напредък по проект ЦНСТ-Садовец 29 Април 2015
Протокол класиране ЦНСТ 29 Април 2015
ПРОТОКОЛ ОТ ПОДБОР НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ ЦНСТ 28 Април 2015
ОБЯВА ЗА НАЧАЛНО И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА 20 Април 2015
Провеждане на процедура за подбор на персонал в ЦНСТ с.Садовец 03 Април 2015
Стартиране на проект "Личен асистент" 27 Март 2015
Класиране на кандидати за ЦНСТ с.Садовец 24 Февруари 2015
ПРОТОКОЛ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК 23 Февруари 2015
Обява за подбор на персонал в ЦНСТ с.Садовец 17 Февруари 2015
НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ - „Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник” 30 Май 2014
Начална пресконференция в защитено жилище Св.Иван Рилски 14.04.2014 14 Април 2014
Напредък по проект - Подобряване процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник 25.02.2014 25 Февруари 2014
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОБЯВИ. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free