Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване
Покана за обучение МИГ 27 Юли 2020
ПОДПИСАН Е ПЪРВИЯТ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ДОЛНИ ДЪБНИК 27 Юли 2020
Обява за избор на членове на Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложения 27 Юли 2020
Провеждане на информацинни срещи със заинтересованите страни на територията на МИГ Долна Митропоиля-Долни Дъбник" 09 Юни 2020
Покана за участие в информационни срещи 11 Декември 2019
Покана за участие в годишна конференция 11 Декември 2019
Покана за участие в информационни срещи-пресконференции със заинтересованите страни 11 Декември 2019
Покана за участие в обучение на местни лидери 11 Декември 2019
Покана за информационни конференции 19 Юли 2016
Покана за общо събрание 19 Юли 2016
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Местна Инициативна Група /МИГ/. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free