Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване
Информация по проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен" 30 Юни 2021
Обява за прем на документи за длъжности- Медиатор и Педагог 11 Юни 2021
Напредък по проект "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци" гр. Долни Дъбник, обл.Плевен - май 2021 26 Май 2021
Напредък по проект "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци" гр. Долни Дъбник - април 2021 27 Април 2021
Официално откриване на строителна площадка на проект Уведомление за откриване на строителна площадка на проект “Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в град Долни Дъбник“ 05 Април 2021
Напредък по проект "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци" гр. Долни Дъбник - март 2021 23 Март 2021
Уведомление за откриване на строителна площадка на проект “Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в град Долни Дъбник“ 22 Март 2021
Напредък по проект "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци" гр. Долни Дъбник - февруари 2021 24 Февруари 2021
Обявление за социален работник ПППБНРФРУ 02 Февруари 2021
Напредък по проект "Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци" гр. Долни Дъбник, обл. Плевен - януари 2021 29 Януари 2021
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Действащи. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free