ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Печат
Публикуване

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 

ПРОЕКТ НА ОБЩТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК